Strony informacyjne

Aktualności

27 luty 2023

Obsługa czytnika RCP ASA3213G-MW przez pracowników

1. Po zbliżeniu karty do czytnika należy wybrać rodzaj wejścia/wyjścia jaki chcemy zgłosić w systemie:

Obsługa czytnika RCP Dahua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Check In – Wejście do zakładu pracy
  • Chceck Out – Wyjście z zakładu pracy
  • Break Out – Wyjście na przerwę
  • Break In – Powrót z przerwy

Synchronizacja czasu w czytnika RCP

1. Z ekranu głównego aplikacji SmartPSS Lite należy wybrać „Menadżer urządzeń”.

Synchronizacja czasu pracy czytnik RCP Dahua

2. Z menu „Menadżer urządzeń” należy kliknąć ikonę „KONFIGURACJA Urządzenia” zaznaczoną poniżej.

Synchronizacja czasu pracy czytnik RCP Dahua

3. Z menu „KONFIGURACJA Urządzenia” należy kliknąć ikonę „Ustawienia czasu” zaznaczoną poniżej.

Synchronizacja czasu pracy czytnik RCP Dahua

4. Po prawej stronie programu w sekcji „Ustawienia czasu” należy ustawić strefę czasową UTC+01:00 oraz kliknąć „Synchr. PC” i przycisk „Zapisz” na dole ekranu. Czas urządzenia został zsynchronizowany z komputerem.

Synchronizacja czasu pracy czytnik RCP Dahua

Przegląd listy zdarzeń czytnika RCP

1. Z ekranu głównego aplikacji SmartPSS Lite należy wybrać „Rekord obecności”.

Przegląd listy zdarzeń czytnik RCP Dahua

2. Z menu „Rekord obecności” należy wybrać zakres dni w polu „Czas” oraz w polu „Personel / Imię” wpisać dane szukanej osoby. Następnie należy kliknąć przycisk „Wyszukaj”. Wszystkie zarejestrowane odbicia karty dla szukanej osoby zostaną wyświetlone w polu po prawej stronie. W kolumnie „Zdarzenie obecności” wyświetlane są informacje czy było to wejście (Zaewidencj.) czy wyjście (Wyewidencj.).

Przegląd listy zdarzeń czytnik RCP Dahua

Podgląd zestawienia obecności pracowników

1. Z ekranu głównego aplikacji SmartPSS Lite należy wybrać „Raport obecności”.

Podgląd zestawienia obecności pracowników czytnik RCP Dahua

2. Z menu „Raport obecności” należy wybrać zakres dni w polu „Czas” oraz w polu „Wybór użytkownika” wybrać osobę/osoby. Następnie w sekcji „Normalne” wybrać rodzaj raportu, który powinien zostać wygenerowany.

Podgląd zestawienia obecności pracowników czytnik RCP Dahua

 

3. Przykładowo „Raport statystyki stanów obecności” wygląda następująco:

Podgląd zestawienia obecności pracowników czytnik RCP Dahua

Czas wejścia (Check In na czytniku RCP) wyświetlany jest w kolumnie „Zaewidencjonowanie”.

Czas wyjścia (Check Out na czytniku RCP) wyświetlany jest w kolumnie „Wyewidencjonowanie”.

Sumaryczny czas pracy (wyrażony w minutach) wyświetlony jest w kolumnie „Razem” .

4. Przykładowo „Dzienny raport podsumowujący” wygląda następująco:

Podgląd zestawienia obecności pracowników czytnik RCP Dahua

Czas pracy (wyrażony w minutach) wyświetlany jest w kolumnie „Rzeczywista praca”.

Czas spóźnienia (wyrażony w minutach) wyświetlany jest w kolumnie „Późny czas”.

Wcześniejsze wyjście (wyrażone w minutach) wyświetlane jest w kolumnie „Wcześniejszy czas wyjścia”.

5. W lewym górnym rogu znajdują się funkcje odpowiedzialne za wydruk, eksport do jednego z wybranych formatów (pdf / svc /xls).

Podgląd zestawienia obecności pracowników czytnik RCP Dahua

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

1. Z ekranu głównego aplikacji SmartPSS Lite należy wybrać „Obecność”.

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Z menu „Obecność” należy wybrać zakładkę „Statystyka”, a następnie kliknąć „Nieprawidłowość”.

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. W nowym oknie „Edytuj nagrania” należy wybrać osobę z listy po lewej stronie oraz kliknąć „Dodaj” po czym wprowadzić datę, czas oraz typ zdarzenia (Zaewidencjonowanie lub wyewidencjonowanie), a także uzupełnić opis (opcjonalnie). Na koniec zatwierdzi przyciskiem OK.

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aby zweryfikować poprawioną obecność należy z ekranu głównego wybrać „Raport obecności”.

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Z menu „Raport obecności” należy wybrać zakres dni w polu „Czas” oraz w polu „Wybór użytkownika” wybrać osobę. Następnie wybrać „Karta czasu” (poprawne zestawienie za dany dzień/okres) lub „Przetwarzanie obecności”, aby wyświetlić tylko dni w których dokonana była ręczna modyfikacja obecności.

Ręczna korekta czasu pracy w oprogramowaniu SmartPSS Lite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proszę czekać, trwa ładowanie....