Strony informacyjne

Aktualności

2 styczeń 2023

Instrukcja konfiguracji wideodomofonów Dahua

Konfiguracja stacji bramowej VTO.

1. Inicjalizacja stacji bramowej za pomocą narzędzia ConfigTool. Należy zaznaczyć urządzenie VTO i kliknąć przycisk Initialize. Następnie przejść kreator i uruchomić ponownie stację bramową.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

2. Po ponownym uruchomieniu stacji bramowej należy się do niej zalogować poprzez przeglądarkę internetową. Domyślny adres IP 192.168.1.110 (możliwość zmiany za pomocą przycisku Edit w ConfigTool). Nazwa użytkownika admin. Hasło nadane podczas inicjalizacji urządzenia w punkcie 1. Język Polski można ustawić w prawym górnym rogu menu.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

3. W menu Ustawienia lokalne/ Ustawienia podstawowe należy skonfigurować numer wywołania (monitora) - standardowo 9901.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

4. W menu Ustawienia lokalne/ Kontrola dostępu/ Blokada lokalna – należy skonfigurować interwał między odblokowaniem (np. 1 sekunda) oraz czas odblokowania (np. 5 sekund).

Komenda odblokowania pozwala ustawić kod do furtki np. 123. Pozwoli na otwieranie furtki za pomocą kombinacji #123#

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

5. W menu Konfiguracja sieci/ Serwer SIP należy wprowadzić adres IP stacji VTO, nazwę użytkownika serwera SIP admin oraz hasło do serwera SIP (hasło logowania do stacji bramowej VTO). Na koniec należy zaznaczyć opcję Serwer SIP. Następnie zapisać ustawienia – stacja bramowa VTO uruchomi się ponownie.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

6. W menu konfiguracja nr pokoju/ Zarządzanie VTH można dodać kartę dostępu (zależnie od wersji stacji bramowej VTO). Należy wybrać numer pomieszczenia (numer monitora VTH) oraz kliknąć przycisk modyfikuj.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

Należy uzupełnić dane użytkownika oraz kliknąć przycisk Wydanie karty. Następnie przyłożyć kartę do czytnika w stacji bramowej VTO. Na koniec zapisać ustawienia.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

Konfiguracja stacji wewnętrznej VTH.

1. Inicjalizacja stacji wewnętrznej za pomocą narzędzia ConfigTool. Należy zaznaczyć urządzenie VTH i kliknąć przycisk Initialize. Następnie przejść kreator i uruchomić ponownie stację wewnętrzną.

Uwaga!

Hasło obsługuje tylko cyfry! Sugerujemy 123456

Język w kreatorze pozostawiamy domyślny! Wybieramy go po ponownym uruchomieniu monitora bezpośrednio na nim.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

2. W ConfigTool wybrać Device Config następnie VTH i zalogować się. W zakładce Network Config  skonfigurować parametry SIP Server zgodnie z ustawionymi w stacji bramowej VTO. Zapisać przyciskiem OK.

Sip Server IP – adres IP stacji bramowej VTO

Sip Register Pwd - zostawić domyślne

Login User - admin

Login Password – hasło logowania do stacji bramowej VTO

Zaznaczyć Enable i zapisać ustawienia.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua


3. W zakładce Network Terminals wybrać Main VTO – wprowadzić adres IP stacji bramowej VTO, nazwę użytkownika admin oraz hasło logowania do stacji bramowej VTO. Zaznaczyć "VTO Enable Status". Zapisać przyciskiem Save.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua


Konfiguracja dodatkowej stacji wewnętrznej VTH.

1. Inicjalizacja stacji wewnętrznej za pomocą narzędzia ConfigTool. Należy zaznaczyć urządzenie VTH i kliknąć przycisk Initialize. Następnie przejść kreator i uruchomić ponownie stację wewnętrzną. Zmienić adres IP na indywidualny.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua


2. W ConfigTool wybrać Device Config następnie dodatkowy VTH i zalogować się. W zakładce Network Config  skonfigurować parametry SIP Server zgodnie z ustawionymi w stacji bramowej VTO. Skonfigurować numer monitora w "Room" na 9901#1 oraz zmienić na Sub VTH.  W polu Main IP wpisać numer monitora głównego. Zapisać przyciskiem OK.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua


3. W zakładce Network Terminals wybrać Main VTO – wprowadzić adres IP stacji bramowej VTO, nazwę użytkownika admin oraz hasło logowania do stacji bramowej VTO. Zaznaczyć "VTO Enable Status". Zapisać przyciskiem Save.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua


4. W stacji bramowej VTO w menu Konfiguracja nr pokoju/ Zarządzanie VTH - dodać Sub VTH 9901#1

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

Konfiguracja dodatkowej stacji bramowej VTO.

1. Inicjalizacja stacji bramowej za pomocą narzędzia ConfigTool. Należy zaznaczyć urządzenie VTO i kliknąć przycisk Initialize. Następnie przejść kreator i uruchomić ponownie stację bramową. Zmienić adres IP na indywidualny.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua


2. Po ponownym uruchomieniu stacji bramowej należy się do niej zalogować poprzez przeglądarkę internetową.

W menu Ustawienia lokalne/ Ustawienia podstawowe należy skonfigurować numer wywołania (monitora) - standardowo 9901 oraz numer stacji bramowej VTO np. 8002 (musi być inny niż skonfigurowany na pierwszej stacji bramowej VTO).

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

3. W menu Konfiguracja sieci/ Serwer SIP należy odznaczyć opcję Serwer SIP oraz wprowadzić adres IP stacji VTO, która jest serwerem SIP, podać nazwę użytkownika serwera SIP admin oraz hasło do serwera SIP (hasło logowania do głównej stacji bramowej VTO). Następnie zapisać ustawienia – stacja bramowa VTO uruchomi się ponownie.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

4. W ConfigTool/ Device Config zalogować się po kolei do każdej stacji wewnętrznej VTH. W zakładce Network Terminals wybrać Sub VTO 1 – wprowadzić adres IP drugiej stacji bramowej, nazwę użytkownika admin oraz hasło logowania do stacji bramowej VTO. Zaznaczyć "VTO Enable Status". Zapisać przyciskiem Save.

Konfiguracja wideodomofonu Dahua

UWAGI

1. Standardowe adresy IP:

  • Stacja Bramowa VTO 192.168.1.110
  • Stacja wewnętrzna VTH 192.168.1.109

2. Hasła tworzymy podczas inicjalizacji. W stacji wewnętrznej VTH tylko cyfry np. 123456

3. W celu wejścia do menu instalatora w stacji wewnętrznej VTH  przytrzymujemy Setting przez min. 6 sekund.

4. Reset do ustawień domyślnych:

  • W stacji bramowej VTO z menu głównego w prawym górnym rogu wybieramy Domyślne (nie resetuje adresu IP). Reset samego hasła - wciskamy 5 razy przycisk antysabotażowy.
  • W stacji wewnętrznej VTH z menu instalatora. Najnowsze stacje wewnętrzne VTH posiadają z tyłu otwór do resetu.

5. Monitor MAIN musi mieć numer pokoju zakończony #0, a monitory SUB #1, SUB #2 itd.

6. Backup konfiguracji stacji bramowej VTO wykonujemy osobno dla urządzania i osobno dla użytkowników.

7. W menu Ustawienia lokalne/ Ustawienia audio i wideo - możemy wł. / wył. komendy głosowe (wyłączamy "Alarm"). Przekaż plik – możemy wgrać swoje pliki audio dla komunikatów.

8. W menu Ustawienia lokalne/ Ustawienia audio i wideo – można skonfigurować parametry kamery. Uwaga - tylko podstrumień w rozdzielczości Full HD.

9. W menu Ustawienia lokalne/ Zarzadzanie bezpieczeństwem – można wł. / wył. "Push telefonu komórkowego".

10. W menu Konfiguracja sieci/ Podstawowe – można skonfigurować parametry sieciowe (jeśli potrzeba).

11. W menu Konfiguracja sieci/ Podstawowe – można wł. / wył. P2P.

 

Proszę czekać, trwa ładowanie....