Systemy zarządzania budynkiem

gemos systemy zarządzania budynkiemBMS (Building Managment System) – system inteligentnego zarządzania budynkiem, nadzorujący prace wszystkich urządzeń i integrujący w jedną sieć wszystkie systemy zainstalowane w obiekcie.

Gemos dostarcza i pomaga wdrożyć neutralny i dostosowany do pracy z dowolnymi podsystemami system inteligentnego zarządzania budynkiem.

Skalowalność. Umożliwia stałą rozbudowę systemu i dostosowanie go do aktualnych potrzeb użytkownika. Pozwala to początkowe ograniczenie kosztów i łatwe wdrożenie.

Neutralność. Stworzony na jednolitej platformie system dostosowany jest do pracy z rozwiązaniami wszystkich producentów.

Bezpieczeństwo. Najnowsza generacja systemów zarządzania  budynkiem. Gemos jest systemem najczęściej rekomendowanym przez osoby mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu. Stosowny wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem.

Integracja. Integruje systemy sygnalizacji pożaru, dźwiękowe systemy ostrzegania, systemy sterowania wentylacją i oddymianiem, sterowania drzwiami ewakuacyjnymi, kontrolą dostępu, wind itp.

Optymalizacja. Gemos pozwala zoptymalizować koszty ochrony i obsługi technicznej obiektu.

Oszczędność. Umożliwia oszczędną gospodarkę mediami i zasobami ludzkimi.

Ergonomia. Ułatwia organizację czasu pracy, dzięki nowoczesnej platformie zarządzania.

gemos systemy zadządzania budynkiem

Nasze marki

gemos

TOP