NEDAP

Najbardziej inteligentny system bezpieczeństwa na świecie.

Większość systemów zapewnia integrację podsystemów zabezpieczeń tylko wtedy, gdy dostępny jest serwer integrujący. AEOS zapewnia ją również wtedy, gdy serwer nie działa, bądź sieć nie pozwala na połączenie się z nim. Jak to możliwe? Informacje o sposobie integracji w AEOS zapisane są na najbardziej podstawowym poziomie, czyli w pamięci kontrolera. Co to oznacza w praktyce? Załóżmy, że w obiekcie zabezpieczonym przez tradycyjny system sforsowano drzwi i jednocześnie dokonano sabotażu sieci. System skonfigurowano tak, że kamera nad drzwiami w takiej sytuacji powinna się obrócić w ich kierunku i wykonać zbliżenie. Niestety informacja o takiej funkcjonalności zapisana jest jedynie na serwerze, a przecież w skutek sabotażu, właśnie utracono z nim łączność. W konwencjonalnym systemie może to oznaczać utratę materiału wideo z kluczowych chwil wtargnięcia. W AEOS nawet w przypadku utraty połączenia z serwerem to kontroler „wie” jak system powinien się zachować, materiał wideo będzie więc zapisany.


Wiele systemów gwarantuje bezpieczeństwo, ale tylko AEOS czyni to z zaskakującą prostotą i to na każdym poziomie. To tylko jedna aplikacja, a obsługuje całą funkcjonalność. Łatwo integruje się z dowolną istniejącą infrastrukturą, a dzięki bogatej bibliotece komponentów funkcjonalnych- które są natychmiast dostępne i gotowe do instalacji na naszych swobodnie programowalnych kontrolerach- mogą Państwo szybko odpowiedzieć na wszystkie przyszłe wyzwania.

Radykalnie prosta struktura AEOS

 

www.nedapsecurity.com

TOP