Detectomat

detectomat logoW ofercie Profi Systems znajduje się także bogata ofertę systemów sygnalizacji pożaru. Jednym z ich najbardziej znanych przedstawicieli jest firma Detectomat®, której korzenie sięgają 1977 r. Spółka została założona w Niemczech.

 Cennik Detectomat  Katalog Detectomat

W niewielkim okresie czasu firma stała się jednym z największych producentów czujek optycznych w Europie. Detectomat® wyprodukował ponad 600 tysięcy detektorów dla grupy Bosch, które później zostały zainstalowane w obiektach koncernów takich jak: BMW, Mercedes, Rolls Royce, Bayer, Porsche, Alianz Group i wielu innych.

W 1999 roku firma Detectomat® została połączona z grupą JOB – znanym na całym świecie producenta baniek do tryskaczy reagujących na ciepło. Cztery lata później grupa JOB-Detectomat® wcieliła własnych dostawców paneli kontrolnych i od tego czasu stała się nie tylko producentem czujek optycznych, ale producentem autonomicznych systemów sygnalizacji pożaru.

Zarządzanie przedsiębiorstwem, poprawa stosunków z dostawcami i klientami, a także badania, kompetencja i doświadczenie pozwoliły na osiągnięcie wysokiej akceptacji i zdobycia zaufania na całym świecie.

Systemy sygnalizacji pożaru produkowane przez Detectomat® posiadają certyfikaty wszystkich obowiązujących dotychczas w Polsce standardów DIN EN ISO 9001.

urządzenia detectomat ppożOgólna charakterystyka systemu

Spółka Detectomat® stworzyła platformę integrującą pracę wszystkich urządzeń serii Detect 3000, dzięki czemu staje się ona bardziej niezawodna oraz może być kontrolowana z jednego miejsca.

System Loop 3000 obejmuje wszystkie adresowalne urządzenia takie jak: czujki, ręczne ostrzegacze pożarowe, moduły kontrolno-sterujące, sygnalizatory akustyczne i optyczne. Możliwość tworzenia w pełni funkcjonalnych odgałęzień bez konieczności użycia modułów linii bocznej zapewnia wysoką i niezawodną integralność systemu Loop 3000. W każdej pętli lub linii dozorowej można zainstalować do 126 urządzeń pętlowych przydzielonych do 126 grup, natomiast maksymalna długość pętli dozorowej wraz z odgałęzieniami nie może przekraczać 3500 metrów. Każdy detektor, wejście lub wyjście jest identyfikowane w systemie za pomocą adresu fizycznego, logicznego oraz opisu tekstowego. Poprzez moduły liniowe wyposażone w dowolnie programowalne wejścia i wyjścia, centrala może sterować i monitorować inne współpracujące instalacje i urządzenia, w tym detektory specjalne i konwencjonalne. Gwarantuje to elastyczną i profesjonalną możliwość projektowania instalacji sygnalizacji pożaru. Wszystkie elementy systemu są w pełni certyfikowane i są zgodne z aktualną normą EN 54-3.

Charakterystyka systemu Loop 3000:

detectomat czujki dymu ppoż

 • Detekcja niewielkich cząstek dymu: zastosowanie opatentowanej technologii Fusion gwarantuje możliwość wykrycia najmniejszych cząstek dymu
 • Stała czułość detekcji: zastosowanie opatentowanej technologii Humitec gwarantuje stałą czułość detekcji przy postępującej zmianie kondensacji pary wodnej
 • Modułowość: optymalizacja kosztów budowy centrali sygnalizacji pożaru i urządzeń pętlowych systemu Loop 3000
 • Gwarancja niezawodności funkcjonowania (redundancja podzespołów): zastosowanie zdublowanych sterowników mikroprocesorowych, urządzeń komunikacyjnych, zespołów kablowych w systemie Detectomat
 • Integralność: wysoki poziom integracji systemu oraz indywidualnie dostosowana funkcjonalność
 • Bardzo łatwy sposób obsługi systemu: intuicyjny wyświetlacz dotykowy o wysokim kontraście, możliwość wyboru różnych wersji językowych bezpośrednio z panelu centrali
 • Swobodna i łatwa konfiguracja: możliwy update centrali i jej podzespołów za pośrednictwem zintegrowanego portu USB
 • Kompatybilność: pełna kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami systemu Loop 3000
 • Obszerny rejestr pamięci zdarzeń: 100 000 komunikatów
 • AMFE (Zminiaturyzowany Automatyczny System Gaszenia): zintegrowana butla ze środkiem gaśniczym przeznaczona do automatycznego gaszenia centrali i jej podzespołów, każda centrala jest fabrycznie wyposażona w AMFE
 • Elastyczność: szeroki wybór urządzeń detekcyjnych gwarantuje zastosowanie systemu Detectomat w każdych warunkach środowiskowych
 • Możliwość stosowania certyfikowanych sygnalizatorów adresowalnych i konwencjonalnych w obiektach, w których system DSO jest niewymagany
 • Zdalna obsługa: zastosowanie wyniesionego panelu obsługi z dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu – 7 cali, umożliwia pełną obsługę centrali z oddalonego od miejsca
 • Polski interfejs: dostęp do dokumentacji Detectomat jest bezpłatny, a cała dokumentacja jest w pełni spolszczona
 • Skalowalność: łatwy sposób rozbudowy systemu poprzez dołączenie do centrali kolejnych kart modułu pętli adresowalnych
 • Możliwość podłączenia systemu Detectomat do systemu wizualizacji Ifter EQ oraz integracji z systemem telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, systemu włamania i napadu
 • Szeroki wybór czujek: adresowalne (inteligentne, multisensorowe, tlenku węgla, ozdobne i jednosensorowego oraz konwencjonalne: multinsensorowe, jednosensorowe oraz ozdobne)
 • Rozwiązania przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem (EX): zastosowanie czujek multisensorowych i jednosensorowych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów akustycznych i optycznych przeznaczonych do stref EX oraz czujek płomienia FMX
 • Narzędzia serwisowe dla instalatora: Easy-Check – ręczny programator czujek, Loop Tester – narzędzie diagnostyczne pętli, bez konieczności udziału centrali sygnalizacji pożaru
 • Oszczędność: dzięki zastosowaniu obustronnych izolatorów zwarć, instalator ma możliwość dowolnego rozmieszczenia elementów adresowalnych na pętlach, a zastosowanie odnóg może znacznie zredukować koszty związane z okablowaniem

Urządzenia wchodzące w skład systemu Loop 3000

 • Adresowalne czujki jednosensorowe serii Detect 3000 instalowane w gniazdach SDB / SDBB:
  • Czujka optyczna, PL 3300 O (D30011)
  • Czujka termiczna, PL 3300 T (D30010)
  • Czujka optyczna, ozdobna, Excellent, PL 3305 O (D30567, D30568)
  • Czujka optyczna, ozdobna, PL 3301 O (D30956, D30488, D30525)
  • Czujka optyczna, ozdobna, PL 3307 O (D32287, D32288)
  • Czujka optyczna, ozdobna, PL 3308 O (D32473)
 • Adresowalne czujki wielosensorowe serii Detect 3000 instalowane w gniazdach SDB / SDBB:
  • Czujka optyczno-termiczna, inteligentna, PL 3300 OTi Fusion (D32149)
  • Czujka optyczna-termiczna, inteligentna, PL 3300 OTi (D32150)
  • Czujka tlenku węgla i temperatury, PL 3300 COBT (D30079)
 • Adresowalne ręczne ostrzegacze pożarowe:
  • Ręczny Ostrzegacz Pożarowy, PL 3300 MCP (D32736)
  • Ręczny Ostrzegacz Pożarowy, PL 3300 PBDH-ABS-R (D31669)
  • Ręczny Ostrzegacz Pożarowy, zewnętrzny, PL 3300 PBDH-ALU-R (D31668)
 • Adresowalne moduły kontrolno-sterujące:
  • Uniwersalny moduł kontrolno-sterujący, IOM 3311 (D30200)
  • Moduł kontrolno-sterujący, IOM 3322 (D30075)
  • Uniwersalny moduł sterujący sygnalizatorami, OMS 3301 (D30211)
  • Moduł rozszerzeniowy dla IOM lub OMS, UBW 3311 (D32073)
  • Moduł linii konwencjonalnej, TCM 3300 (D30205)
  • Zminiaturyzowany moduł wyjściowy, AOM 3301 (D32074)
  • Zminiaturyzowany moduł kontrolno-sterujący, AMD 3311 (D30513)
  • Zminiaturyzowany moduł sterujący sygnalizatorami, OMS 3301 mini (D31640)
  • Adapter czujek adresowalnych, PCA 3000 m (D32477)
  • Adapter czujek adresowalnych, PCA 3000 s (D32801)
  • Moduł sterujący strefą gaszenia, PL 3321 ECM (D32818)
 • Adresowalne sygnalizatory akustyczne i optyczne:
  • Adresowalny sygnalizator akustyczny, czerwony CONUS, PL 3300 S1 SE (D32761, D32765)
  • Adresowalny sygnalizator akustyczny, biały, PL 3300 S0 SE (D32760, D32764)
  • Adresowalny sygnalizator akustyczny, zewnętrzny, SDM 3300 R (D30204)
  • Adresowalny sygnalizator optyczny, LB 3300 VXB R (D32058, D32090)
  • Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny, czerwony CONUS
  • Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny, biały CONUS
TOP